Vertrek vanuit het Wantijpark. Foto: Joke Landman.

Op deze pagina plaatsten wij fotoreportages van ballonvaarten die door ons zijn uitgevoerd. Veel is eigen materiaal, maar er zijn ook rapportages bij die door derden zijn gemaakt.  Wij hechten grote waarde aan privacy en veiligheid en plaatsen daarom lang niet alle foto’s op het internet. Het is echter onmogelijk om elke belanghebbende vooraf om toestemming of instemming te vragen. Daarvoor vragen wij uw begrip. Staan er foto’s op deze website waar u als belanghebbende bezwaar tegen heeft, neemt u dan contact op met fotos@ballonvarenuitdordrecht.nl. Vermeld duidelijk om welke foto het gaat en wat uw bezwaar is. Als u belanghebbende bent en uw bezwaar reëel is, zullen wij de foto direct verwijderen.

© Op alle hier gepubliceerde foto’s (ook als deze fysiek op een andere plaatst zijn opgeslagen) rust copyright! Het gebruik van de hier gepubliceerde foto’s voor particuliere doeleinden is toegestaan, mits met een duidelijke en explicite vermelding van de betreffende fotograaf en/of van de bron. Het gebruik van deze foto’s voor commercieel- of bedrijfsmatig gebruik is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fotograaf of van Ballonvaren uit Dordrecht (in de persoon van Hans Landman).

————————————————————————————————————————